10 thoughts on “HD Cách cài đặt bộ Logo Siemens 230RC – Hẹn giờ ON / OFF thiết bị điện gia đình | Tuan Tran 4CN | Thủ thuật hữu ích liên quan đến chủ đề về thiết kế”

  1. Cho mình hỏi bộ này nếu trong quá dùng mà nó bị mất điện khoảng 3 phút sau có điện lại có hoạt động tốt không. Ví dụ mình nuôi để điều khiển ATS.

    Reply

Leave a Comment