13 thoughts on “Hướng dẫn thực hành phần mềm Logo Rùa (Sách Bài Tập) 🐢 Bài 4 🐢 Chủ đề 5 🐢 Tin Học Lớp 4 | Hướng dẫn có ích nhất liên quan đến chủ đề về thiết kế”

  1. Thầy ơi cho hỏi nếu muốn vẽ hình vuông tổng16 hình. Tức là ngang 4 ô vuông, dọc 4 ô vuông. Mình làm cách nào cho nhanh thay vì ngồi vẽ thủ công. Nhờ thầy chỉ giúp. Cám ơn thầy ah.

    Reply

Leave a Comment