23 thoughts on “Share logo việt mix || Cách tạo logo việt mix rất đơn giản || Logo làm video || Khung mờ 1.1 | Thông tin hay nhất liên quan đến chủ đề về thiết kế”

  1. Ae nhà mình muốn lấy logo thì xem Videostar cho thật kỷ sẽ thấy mật khẩu hiện trên video nhé ! Một khi Khanh đã Share thì luôn có logo đẹp cho ae .

    Reply

Leave a Comment