Autocad p1v3 #10. Lệnh SCALE phóng to thu nhỏ đối tượng – Khánh Tôm | Thông tin có ích nhất về Autocad

Có đúng là bạn đang muốn tìm kiếm bài viết về lệnh thu nhỏ đối tượng trong cad có phải không? Có phải là bạn đang muốn xem chia sẻ về chủ đề Autocad p1v3 #10. Lệnh SCALE phóng to thu nhỏ đối tượng – Khánh Tôm đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời … Read more

Autocad p1v3 #2. Lệnh EXPLODE phá vỡ một đa tuyến thành nhiều đối tượng đơn – Khánh Tôm | Thủ thuật hay nhất về thiết kế

Có phải là bạn đang tìm hiểu nội dung nói về phá block trong cad có phải không? Có đúng là bạn đang muốn xem kiến thức về chủ đề Autocad p1v3 #2. Lệnh EXPLODE phá vỡ một đa tuyến thành nhiều đối tượng đơn – Khánh Tôm phải vậy không? Nếu đúng như vậy … Read more